“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O traducere românească din secolul al XIX-lea: Hamlet, principele Danemarcei (1855)

Author:
Publication: Comunicare interculturală și integrare europeană
ISBN:973-8953-07-3
Editors:Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Publisher:Editura Alfa
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 5

2Manuela NevaciIdentitatea prin limbă și „modele” lingvisticeLLR diasp.2003pdf
html
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
5P. GrimmTraduceri și imitațiuni românești după literatura englezăDR, III, 284-3771922-1923pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: