“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Traducerea de la rescriere și editare la retraducere. Câteva observații cu privire la trei traduceri (secolele al XIX-lea – al XXI-lea) ale romanului Les trois Mousquetaires / Cei trei mușchetari de Alexandre Dumas

Authors:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LV, Section Studii de lingvistică, p. 15
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

26Georgiana Lungu-BadeaIdei și metaidei traductive românești
Secolele XVI-XXI
Editura Eurostampa; Editura Universității de Vest2013; 2015
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: