“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Din terminologia împrumutului lexical: „vorbe radicale”

Author:
Publication: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Section Prieteni și colaboratori, p. 570-583
ISBN:978-606-714-389-8
Editors:Adina Chirilă
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 17

4Alexandra Cuniță, Coman Lupu (ed.)Neologie, neologism. Concepte, analizeEditura Universității din București2015
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
5Cristian MoroianuLexicul moștenit
Sursă de îmbogățire internă și mixtă a vocabularului românesc
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
8Marius-Radu ClimNeologismul în lexicografia româneascăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
4Maria Stanciu IstrateRomânizarea neologismelor și calcul lingvisticLR, XLIX (3), 5812000
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
2Elizabeth CloseThe Development of Modern Rumanian
Linguistic Theory and Practice in Muntenia, 1821–1838
Oxford University Press1974
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
1Şt. CuciureanuItalienisme la I.D. Negulici (1812 – 1851)ALIL, XVI, 1891965pdf
html
2Iorgu IordanUn dicționar de neologisme românești din anul 1862SCL, I (1), 571950
29Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: