“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Repetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-lea

Author:
Publication: Limba română, LXIII (3), p. 333
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Cette étude de syntaxe diachronique s’appuie sur le redoublement (la double expression) du sujet en ancien roumain, précisément dans des textes originaux et des traductions du XVIe siècle. L’auteur a analysé séparément le redoublement immédiat et le redoublement du sujet à distance.
Key words:
  • lingvistică, sintaxă, subiect, topică
  • linguistique, sintaxe, sujet, l’ordre des mots
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 13

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
28Viorel GuruianuSintaxa textelor românești originale din secolul al XVI-lea
I. Sintaxa propoziției, II. Sintaxa frazei
Editura Universității din București2005, 2007
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
3Marina RădulescuDespre sintagmele (cu valoare de subiect) legate prin „și cu”Aspecte, II2003pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
16Alexandra CornilescuThe Double Subject Construction in Romanian. Notes on the Syntax of the SubjectRRL, XLII (3-4), 1011997
223Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
6Maria RădulescuObservații asupra topicii subiectului și a predicatului în limba română din secolul al XVI-leaSCL, XX (1), 411969
195Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: