“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Auxiliarul de perfect compus O din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie
  • The perfective auxiliary O in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony

Authors:
Publication: Diacronia, 6, A89
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Scopul acestui articol este acela de a analiza auxiliarul de perfect compus o din graiul moldovenesc. Analiza este precedată de o discuție despre originea, datarea, localizarea și evoluția formei o în limba română pînă în secolul al XIX-lea. Deși conform bibliografiei și atlaselor lingvistice, forma o este generală în Moldova, studiul nostru de corpus va arăta că alături de forma o se folosesc, sub influența limbii standard, și formele a și au, și că există o tendință de specializare a formei o pentru contextele cu cliticizare multiplă.
    Analiza noastră—care contribuie la înțelegerea interfeței fonologie-morfologie—poate fi extinsă la studiul altor varietăți teritoriale ale românei.
  • The aim of the paper is the analysis of the perfective auxiliary o in the Moldavian variety. The paper starts by discussing the origin, the dating, the localization, and the evolution of the form o in Romanian, until the 19th century. Against the literature and the linguistic atlases according to which the form o is general in Moldavia, our corpus study has revealed that the forms a and au are also used alongside the form o, under the influence of the standard language; moreover, the form o shows a tendency towards specialization for contexts with multiple cliticization.
    Our analysis—which contributes to the understanding of the phonology-morphology interface—can be extended to the study of other regional varieties of Romanian.
Key words:
  • grai moldovenesc, auxiliar, perfect compus, asimilare, cliticizare
  • Moldavian variety, auxiliary, compound past, assimilation, cliticization
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN