Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Auxiliarul de perfect compus O din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie
  • The perfective auxiliary O in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony

Autori:
Publicația: Diacronia, 6, A89
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Scopul acestui articol este acela de a analiza auxiliarul de perfect compus o din graiul moldovenesc. Analiza este precedată de o discuție despre originea, datarea, localizarea și evoluția formei o în limba română pînă în secolul al XIX-lea. Deși conform bibliografiei și atlaselor lingvistice, forma o este generală în Moldova, studiul nostru de corpus va arăta că alături de forma o se folosesc, sub influența limbii standard, și formele a și au, și că există o tendință de specializare a formei o pentru contextele cu cliticizare multiplă.
    Analiza noastră—care contribuie la înțelegerea interfeței fonologie-morfologie—poate fi extinsă la studiul altor varietăți teritoriale ale românei.
  • The aim of the paper is the analysis of the perfective auxiliary o in the Moldavian variety. The paper starts by discussing the origin, the dating, the localization, and the evolution of the form o in Romanian, until the 19th century. Against the literature and the linguistic atlases according to which the form o is general in Moldavia, our corpus study has revealed that the forms a and au are also used alongside the form o, under the influence of the standard language; moreover, the form o shows a tendency towards specialization for contexts with multiple cliticization.
    Our analysis—which contributes to the understanding of the phonology-morphology interface—can be extended to the study of other regional varieties of Romanian.
Cuvinte-cheie:
  • grai moldovenesc, auxiliar, perfect compus, asimilare, cliticizare
  • Moldavian variety, auxiliary, compound past, assimilation, cliticization
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO