“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, XII (1), p. 117
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 16

4Dana-Luminița TeleoacăInterferențe lingvistice „sacru/profan” în spațiul romanicSCL, LXIII (1), 73-942012html
3Dana-Luminița TeleoacăAspecte ale transferului termenilor religioși în botanică și zoologieSCL, LI (1), 2052000
33Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
61Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
64Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
2José Luis PensadoConcordancias léxicas entre el gallego y el rumanoRRL, XXXV (4-6), 3531990
4Victoria PopoviciCuvintele latine păstrate numai în română: probleme de etimologieSCL, XXXIX (2), 1571988
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
53I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
164Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
5J. JudSur l’histoire de la terminologie ecclésiastique de la France et de l’Italie (avec 7 cartes)RLiR, X, 1-621934pdf
158Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
72Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: