“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Versiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavone

Author:
Publication: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 36
p-ISSN:2285-5580
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Les versions roumaines de la prière Notre Père du XVIe siècle ont une origine slavonne indiscutable, les termes săţioasă „sufficiens” et năpastă „tentatio” étant une preuve dans ce sens. Malgré tout, il y a quelques situations qui ne peuvent pas être expliquées par l’intermédiaire du slavon: greşit „debitor”, rău „malus”. Celles-ci confirment l’existence d’une version traduite sous une influence tchèque ou polonaise. La présence de ces éléments prouve que la plus ancienne version attestée dans l’espace roumain est celle de Mathieu, celle-ci étant plus ancienne que les premiers textes gardés en roumain. L’impossibilité d’identifier des originaux qui puissent expliquer d’une manière satisfaisante les versions roumaines confirme l’idée que la prière Notre Père a circulé oralement dans le XVIe siècle dans l’espace roumain.
Key words:Notre Père, Le Tétraevangile de Sibiu, Coresi, Luca Stroici, hussitisme
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 19

9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
29Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
6Ion GhețieEvangheliarul de la Sibiu și textele românești scrise cu litere latine și ortografie maghiarăLR, XXVIII (2), 1651979
1L. IonescuÎn legătură cu originalul românesc al Tetraevanghelului coresianLR, XXVIII (2), 2071979
4Magdalena GeorgescuConsiderații filologice asupra unui vechi text românescLR, XXVII (1), 731978
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
26Pandele Olteanu (coord.)Slava veche şi slavona româneascăEditura Didactică și Pedagogică1975
10Liviu OnuCritica textuală și editarea literaturii române vechi
Cu aplicații la cronicarii Moldovei
Minerva1973
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: