“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Rețetele culinare: oralitate și scripturalitate (I)
  • Culinary recipes: orality and scripturality (I)

Authors:
Publication: Diacronia, 5, A71
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Pe plan internațional, cercetarea științifică a rețetelor formează o arie înfloritoare de preocupări. În lingvistica românească actuală, studiul rețetelor culinare constituie o arie emergentă de explorare științifică. Obiectivul acestei prime părți a cercetării noastre este de a surprinde, din unghi semiotic, un set de trăsături în jurul cărora se poate articula proiectul unei lingvistici a textelor cu profil culinar. În lucrare sînt inventariate tradițiile culinare europene majore, tiparele compoziționale ale rețetelor de gătit și izotopiile lor. În plus, sînt examinate trăsăturile textuale ale rețetelor, prin recurs la modelul avansat de Beaugrande & Dressler (1981), dar fără ca analiza să fie condusă strict în cadrele modelului ales întrucît și alte modele interpretative pot fi adoptate pentru a pune în discuție proprietățile textuale ale rețetelor culinare.
  • The international research devoted to the study of recipes is a flourishing area of scientific inquiry. The study of cooking recipes is an emerging scientific area in contemporary Romanian linguistics. The aim of this first part of our research is to grasp, from a semiotic angle, a set of basic features to account for a larger project of culinary text linguistics. The paper outlines the major European culinary traditions, the compositional patterns of cooking recipes and their isotopies. Moreover, we examine several textual features of recipes employing the model of Beaugrande & Dressler (1981); however, the analysis is not strictly conducted within the framework of the chosen model as other interpretative frameworks may be adopted to reveal the textual properties of recipes.
Key words:
  • lingvistica textului, rețete culinare, oralitate, scripturalitate
  • text linguistics, culinary recipes, orality, scripturality
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 2

References in this publication: 8

3Antonia CiolacDin nou despre elementele lexicale franceze în cărţi de bucate româneşti (I)LR, LXIV (3), 381-3882015pdf
3Emanuela I. DimaTextul gastronomic românesc între dialectal și literar. Studiu de caz: Buna menajeră de Ecaterina (colonel) SteriadVariația, 2, 1872015pdf
12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
4Michael Metzeltin, Margit ThirAntropologia textuluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
100Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
7Mariana NețCărțile de bucate românești
Un studiu de mentalități
Editura Academiei1998

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN