“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Modificări, condiționate pragmatic, ale frazeo-logismelor

Author:
Publication: Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Actele colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, II, Section Pragmastilistică
ISBN:973-575-825-3
Editors:Gabriela Pană Dindelegan
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: