“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

 • Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)
 • Conventional vs unconventional linguistic means of address. (Old and new greetings in Romanian)

Author:
Publication: Diacronia, 1, A4
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
 • Între mijloacele lingvistice de care uzează indivizii în cadrul procesului comunicativ se înscriu și modalitățile de adresare, iar în cadrul acestora, un rol important revine formulelor de salut.
  În prezenta comunicare, ne propunem să identificăm o serie de forme / formule de salut utilizate în spațiul public românesc actual și să le analizăm din perspectivă structurală și funcțională (valori pragmatice contextuale). Alături de unitățile consacrate (gramaticalizate / clișeizate), vom înregistra și altele, purtătoare de noi valori semantice, survenite în urma unor determinări situaționale.
  Astfel, vom distinge între două modalități lingvistice de salut: convenționale (neutre din punct de vedere stilistic, utilizate de întreaga comunitate de locutori și neconvenționale (de import recent, englezești majoritatea, calcuri, care reconstituie tiparul originar sau sînt preluate fără nici o modificare din limba împrumutătoare, utilizate cu intenție persuasivă sau ironică).
  Corpusul va fi preluat din internet.
  Ca metodologie, ne vom folosi de instrumentarul teoretic de proveniență psihosociolingvistică, pragmatică, etnologică, antropologică.
 • Among the linguistic mechanisms that individuals employ in the process of communication, one can also find means of address. Of these, an important role is played by greetings.
  This study is aimed at identifying a series of forms / formulas of greeting used in contemporary Romanian public space and analysing them from a structural and functional perspective (with reference to their contextual pragmatic values). Alongside established (grammaticalised / clichéd) units, other forms will be recorded, conveying new semantic values that are determined by situational constraints.
  Thus, a distinction will be made between two linguistic means of greeting: conventional ones (stylistically neutral and used by the entire community of locutors) and unconventional ones (recent imports, mostly in English, calques, which recreate the original pattern or are borrowed from the source language without any changes and are employed with an ironic or persuasive intention).
  The corpus will be taken from the Internet.
  Methodologically, the study will use the theoretical apparatus pertaining to psycho- and sociolinguistics, pragmatics, ethnology, and anthropology.
Key words:
 • contact lingvistic, împrumut lexical, psiholingvistică, sociolingvistică, stilistică
 • language contact, lexical borrowing, psycholinguistics, sociolinguistics, stylistics
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 2

References in this publication: 10

10Ramona-Maria ZviridActele verbale expresive în limba românăEditura Universității din București2013
1Anda RădulescuExprimarea mulțumirilor în românăTeme actuale, 3952009
2Angelica MihăilescuSalutul în română și în spaniolă. Perspectivă interculturalăDinamica, 4252008
1Cristina CojocariSemiotica și pragmatica salutuluiLRM, XVIII (3-4), 202008pdf
5Anthony J. LiddicoatAn Introduction to Conversation AnalysisBloomsbury2007; 2011
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
8Marica PietreanuSalutul în limba română
Studiu sociolingvistic
Editura Științifică și Enciclopedică1984
73John Austin
 • How to do Things with Words
 • Cum să faci lucruri cu vorbe
Clarendon Press; Paralela 451962; 2003, 2005 (trad.)

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN