“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Actele verbale expresive în limba română

Author:
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 10

0Roxana Pașca
  • Insulta – între disfemism și marcă a proximității afective
  • Insults – between dysphemisms and markers of emotional closeness
Diacronia, 13, A1832021pdf.ro
pdf.en
0Iulia Barbu-ComaromiClasificarea verbelor dicendi folosite în presa românească a anului 1918AUS, 34 (1), 227-2422020pdf
html
0Codruța CozmaManifestări discursive ale politeţii în romanele istorice ale lui Mihail SadoveanuTohăneanu, 86-962019
1Gabriela BirișActe de limbaj în Rl2: complimentulDragoș, 49-552019pdf
0Codruța CozmaThe social ritual in Hanu Ancuţei by Mihail Sadoveanu. An approach from Goffman's dramatic theoryLDMD, 6, 181-1862018pdf
html
1Daiana FelecanAspecte pragmalingvistice în limbajul criticii stilistice televizate. Studiu de cazStoichițoiu Ichim, 91-1272017pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 58, 2015). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2015LR, LXV (2), 181-3332016pdf
2Daiana Felecan
  • Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)
  • Conventional vs unconventional linguistic means of address. (Old and new greetings in Romanian)
Diacronia, 1, A42015pdf.ro
pdf.en
0Roxana-Florentina FluerașuPositive expressive speech acts complimenting and self-complimenting in the novel „Ciocoii vechi și noi”DICE, XII (2), 2012015pdf
html
0Roxana-Florentina FluerașuCriticism in Gabriela Adameșteanu’s novel Dimineață pierdutăJRLS, 7, 1226-12332015pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].