Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Actele verbale expresive în limba română

Autor:
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 10

0Roxana Pașca
  • Insulta – între disfemism și marcă a proximității afective
  • Insults – between dysphemisms and markers of emotional closeness
Diacronia, 13, A1832021pdf.ro
pdf.en
0Iulia Barbu-ComaromiClasificarea verbelor dicendi folosite în presa românească a anului 1918AUS, 34 (1), 227-2422020pdf
html
0Codruța CozmaManifestări discursive ale politeţii în romanele istorice ale lui Mihail SadoveanuTohăneanu, 86-962019
1Gabriela BirișActe de limbaj în Rl2: complimentulDragoș, 49-552019pdf
0Codruța CozmaThe social ritual in Hanu Ancuţei by Mihail Sadoveanu. An approach from Goffman's dramatic theoryLDMD, 6, 181-1862018pdf
html
1Daiana FelecanAspecte pragmalingvistice în limbajul criticii stilistice televizate. Studiu de cazStoichițoiu Ichim, 91-1272017pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 58, 2015). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2015LR, LXV (2), 181-3332016pdf
2Daiana Felecan
  • Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)
  • Conventional vs unconventional linguistic means of address. (Old and new greetings in Romanian)
Diacronia, 1, A42015pdf.ro
pdf.en
0Roxana-Florentina FluerașuPositive expressive speech acts complimenting and self-complimenting in the novel „Ciocoii vechi și noi”DICE, XII (2), 2012015pdf
html
0Roxana-Florentina FluerașuCriticism in Gabriela Adameșteanu’s novel Dimineață pierdutăJRLS, 7, 1226-12332015pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].