“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Funcţii discursive ale demonstrativelor în textul jurnalistic actual

Author:
Publication: Limba română: diacronie și sincronie în studiul limbii române, II, p. 49
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:Based on Himmelmann’s classification of demonstratives (1996), in which four universal discourse uses are identified, in the present paper we analyse several discourse functions of the situational / anaphoric acesta ‘this’ and acela ‘that’. The statistics made on six thousand words shows the high frequency of the anaphoric use and of the proximity demonstrative acesta ‘this’ compared to the situational use and to the distal demonstrative acela ‘that’.
It can be inferred that the reduced frequency of acela ‘that’ compared to acesta ‘this’ is due to the fact that the distal demonstrative covers very few specific functions, which, in fact, are taken over by the proximity demonstrative.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

4Andra VasilescuDeicticele discursiveMancaș, 5372011
5Irina Nicula ParaschivUtilizări pragmatice ale demonstrativului în limba vorbită actuală: asta vs aceastaDinamica, 1272008
4Luminița Hoarță-CărăușuRetorică şi pragmatică publicistică. „Figuri de construcţie” şi strategii persuasive în titlurile de articole din presa românească actuală Phil. Jass., IV (1), 49-592008pdf
html
4Cristina DediuUtilizări ale pronumelor demonstrative şi ale adjectivelor pronominale demonstrative în limba română actualăDindelegan2007
82Daniela Rovența-FrumușaniAnaliza discursului
Ipoteze și ipostaze
Editura Tritonic2004, 2005
2Liliane Tasmowski-De RyckRéférents et relations anaphoriquesRRL, XXXIX (5-6), 4571994
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: