“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Circumstanţialele în lingvistica românească modernă. Dinamica structurilor terminologice

Author:
Publication: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIV, p. 213-224
p-ISSN:1223-7248
Publisher:Ovidius University Press
Place:Constanța
Year:
Abstract:The author intends to create a fragmentary collection of terms having as its subject the (un)propositional adverbial. On the basis of the data recorded in modern Romanian syntax research, we outline a way of investigating terms that will emphasize the current tendencies in the organization of denominative structures assigned to this syntactical position.
Not all the occurrences of the terms considered have been scrupulously analysed, but all the current types have been mentioned, with a convincing number of examples and bibliographical references.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

0Rodica NagyO gramatică de la 1918AUS, 34 (1), 243-2512020pdf
html

References in this publication: 36

91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
46G. G. NeamțuPredicatul în limba română
O reconsiderare a predicatului nominal
Editura Științifică și Enciclopedică1986
1G. GruițăRaportul limitativ (cîteva propuneri)LR, XXXIV (1), 161985
1Gh. D. TrandafirObservații cu privire la interpretări recente ale funcțiilor și relațiilor de subordonare intrapropoziționale (I)LR, XXXIV (1), 31985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
2Elena Berea GăgeanuComplementul consecutivLR, XXXIII (1), 31984
1Ion DiaconescuInversiunea sintactică la nivelul frazeiSCL, XXXV (1), 381984
1Ion DiaconescuInversiunea sintacticăSCL, XXXIV (3), 2171983
1D. D. DrașoveanuPrin consecutio temporum la un sistem al subordonatelor cauzaleCL, XXVI (1), 271981
1Constantin MilașApoziții sau complemente de loc?CL, XXV (2), 1971980
2D. CrașoveanuConsiderații privind circumstanțialul instrumentalLR, XXIX (6), 5911980
1Sabina TeiușDespre ca șiCL, XXV (2), 2051980
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
2Ecaterina AlexandrescuAdverbul, nucleu al unui enunț incidentAUI, XXIII, 481977
1Ion GhețieSintaxa graiurilor din Valea Bistriței (Bicaz) (II)SCL, XXVII (2), 1211976
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976
2Fulvia CiobanuConstrucția cauzală adverbială și propoziția modală explicativăLR, XXIV (6), 5691975
1D. CrașoveanuDin sintaxa părților de propoziție (În jurul complementului concesiv)LR, XXI (4), 2791972
1Ștefan MunteanuSintaxă și semantică (Observații despre complementul circumstanțial de cauză)CL, XVII (2), 2431972
32Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
6D. CrașoveanuSînt circumstanțiale complementele opozițional, cumulativ și de excepție, precum și subordonatele corespunzătoare?LR, XVIII (2), 1471969
2Nicolae SaramanduLocul complementului indirect exprimat prin substantivSCL, XVI (4), 4991965
3Marcela ManoliuAsupra categoriei comparației din limba romînăSCL, XIII (2), 2011962
1Ion GhețieObservații asupra folosirii conjuncțiilor subordonatoare circumstanțiale în graiurile dacoromîneFD, III, 1511961
1Maria GabreaAtributiva circumstanțialăLR, IX (4), 241960
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
4Ion RizescuComplementul circumstanțial de măsură și propoziția subordonată corespunzătoareSCL, X (3), 3571959
1V.N. RîbalkaSubstantive cu funcțiune de circumstanțial de modLR, VIII (6), 211959
1V.N. RîbalkaDespre mijloacele de redare a complementului circumstanțial de mod în limba romînă contemporanăLR, VII (1), 22-361958pdf
1Șt. IacobCoordonare, subordonare și logicăLR, VII (5), 49-551958pdf
42Florica DimitrescuLocuțiunile verbale în limba românăEditura Academiei1958
1Sorin StatiFuncțiile virgulei și folosirea ei cu rol gramaticalLR, IV (4), 17-241955pdf
10Nicolae DrăganuIstoria sintaxei
Lucrare postumă
Institutul de Lingvistică Română1945

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: