“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Specificul sistemului modal temporal propus de Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii rumânești (1787)

Author:
Publication: Studii de filologie in honorem Ștefan Găitănaru, p. 108
ISBN:978-606-560-493-3
Editors:Liliana Soare, Adrian Sămărescu, Adina Dumitru
Publisher:Editura Universității din Pitești
Place:Pitești
Year:
Abstract:The paper aims to illustrate how Ienăchiță Văcărescu’s grammar, Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor grammaticii rumânești presents the tense system of 18th century Romanian, focusing on conservative approaches (it records solely iotacized forms: văz, simț, să simț, să pociu for verbs in the first person, present indicative and subjunctive, and etymological forms of perfect simple and pluperfect) as well as on modern approaches (it records, for the first time in the history of Romanian grammar, the form with the auxiliary a for 3rd person singular, compound perfect, used at that time only in Muntenia, not the one with the auxiliary au, frequently used in all three historical provinces).
Key words:Romanian, grammar, tense, future, auxiliaries
Language: Romanian

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
11Gabriela Pană DindeleganAspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal
(Perioada de după 1880)
Tipografia Universității din București1987
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
11Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
17Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: