“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Relaţii paradigmatice şi strategii cognitive în discursul ştiintific

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 10, p. 55
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:
  • Our study aims at synonymy as one of the paradigmatic relations having implications upon the uniqueness of the sense, as well as upon the scientific discourse. The sources of the terminological synonymy, the typology, are aspects to be viewed from two perspectives: descriptive, statical, by presenting the types of equivalences, and functional, by presenting the dynamics of the synonymic relations, a perspective that implies setting the equivalence specific factors, limits etc.
  • Studiul nostru vizează sinonimia ca relaţie paradigmatică cu implicaţii asupra unicităţii sensului ca şi asupra discursului ştiinţific. Sursele sinonimiei terminologice, tipologia, sunt aspecte care pot fi percepute din două perspective: descriptive, statice, prezentând tipurile de echivalenţe şi respectiv funcţionale, prezentând dinamica relaţiilo sinonimice, o perspectivă ce implică stabilirea factorilor specifici, a limitelor etc.
Key words:paradigmatic relations, lexical-semantic units, synonymy, terminology, typology
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: