“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Gramatica termenilor cromatici româneşti

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 11, p. 126
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:The main Romanian color terms are inherited from Latin and they are: roşu, galben, albastru, alb, negru, verde, vânăt. These terms are part of the basic vocabulary being also representative terms. In Romanian only six color names (roşu, galben, albastru, verde; alb and negru – considered noncolors) have the potential of grouping other color names around them (vânăt is a type of albastru). Strictly grammatically speaking, we focused our attention on some aspects considered relevant for our analysis: derivation – with adjectival, diminutival and augmentative suffixes –; prefixation; compounding; homonimies and even pleonasms.
Key words:grammar, term, colour, adjective, analysis
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 14

2Carmen Mîrzea VasileCâteva aspecte privind adverbializarea adjectivelor categoriale în limba românăDinamica, 1012008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
99Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
12Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
1Marina RădulescuDespre categoria comparației în limba românăLR, XXXVI (1), 141987
5Fulvia CiobanuObservații asupra unor termeni cromatici româneștiLR, XXVIII (1), 31979
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
6Domnica GheorghiuÎn legătură cu terminologia culorilor din limba românăLR, XVII (1), 391968
3Marcela ManoliuAsupra categoriei comparației din limba romînăSCL, XIII (2), 2011962

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: