“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte metaforice în terminologia IT

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 2, p. 153
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 5

42Angela Bidu-Vrănceanu (coord.)Terminologie şi terminologiiEditura Universității din București2012
3Inga DruțăMetafora terminologicăLRM, XVIII (5-6), 232008pdf
127Angela Bidu-VrănceanuLexicul specializat în mişcare
De la dicţionare la texte
Editura Universității din București2007
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
165George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: