“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cîmpul lexical-semantic al numelor de animale domestice în cîteva versiuni biblice românești

Author:
Publication: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, I, p. 259
p-ISSN:2285-5580
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 18

42Angela Bidu-VrănceanuCâmpuri lexicale din limba română
Probleme teoretice şi aplicaţii practice
Editura Universității din București2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
94Vasile Arvinte, Ioan Caproșu, Alexandru Gafton, Laura Manea, N. A. Ursu (ed.)Biblia 1688
Vol. I-II
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001, 2002
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
33Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars IV: NumeriEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1994
37Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars III: LeviticusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1993
1Magdalena VulpeÎncercare de descriere etnolingvistică a unui cîmp semantic: animalele domesticeFD, XI, 1091992
1Silviu BerejanAsupra interpretării funcționale a lexicului (cu privire specială la lexematica coșeriană)AUI, XXXVII-XXXVIII, 2951991-1992
54Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars II: ExodusEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1991
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
8Lucia Wald, Maria Iliescu (red. resp.)Lingvistica modernă în texteTUB1981
1Angela Bidu-VrănceanuModalités d’analyse structurale du lexique. Le système des dénominations des animaux domestiquesRRL, XIX (6), 5251974
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
2Werner BahnerObservații asupra metodelor actuale de cercetare a vocabularuluiLR, X (3), 1931961
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: