“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Caracterul neîntrerupt al influențelor maghiare asupra românei

Author:
Publication: Études romanes. Hommages offerts à Florica Dimitrescu et Alexandru Niculescu, II, p. 443-460
Editors:Octavian Cepraga, Coman Lupu, Lorenzo Renzi
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 4

References in this publication: 24

14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
4Bela KelemenUnele aspecte ale împrumuturilor maghiare în limba românăCL, XVI (1), 171971
4Bela KelemenCu privire la începutul influenței maghiare asupra limbii româneCL, XVI (2), 2311971
5Francisc KirályFonetica istorică și împrumuturile lexicale (În legătură cu e- (ă-) > a- în împrumuturile românești de origine maghiară)SCL, XXI (3), 3671970
1Ioan PătruțÎn legătură cu penetrabilitatea sistemelor lingvisticeCL, XV (2), 2311970
2Francisc KirályEtimologia și împrumuturile. Despre unele împrumuturi maghiareLR, XVI (5), 4071967
1Francisc KirályÎntr-o problemă controversată în lingvistica românească: ce fel de raport există între cantitatea vocalelor și accentul cuvintelor?CL, XII (1), 631967
1Victor IancuOriginea și evoluția palatalizării dentalelor româneștiSCL, XVIII (3), 2971967
2Andrei AvramDurata vocalelor și perceperea accentului în limba românăSCL, XVII (3), 2631966
1Gh. CipleaAccentul și lungimea vocalică în elementele de origine română din graiurile cehe din BanatCL, XI (2), 2091966
5Gr. RusuProbleme de fonetică și fonologie dialectală. În legătură cu palatalizarea dentalelor în graiurile dacoromâneCL, XI (2), 3451966
4Ioan Pătruț„Împrumuturi prin filieră”CL, X (2), 3271965
1Francisc KirályPrecizări etimologiceLR, XIII (6), 5571964
3L. BalázsAccentul în cuvintele romînești de origine maghiarăCL, IX (1), 671964
3Emese KisOglindirea evoluției consoanelor tematice maghiare -ly și -ny în tema substantivelor romînești de origine maghiarăCL, VII (2), 3051962
1Valeriu ȘuteuCercetări experimentale asupra lui e din diftongul romînesc eaSCL, XIII (2), 1671962
5Emil PetroviciEvoluție fonetică, substituire de sunete sau adaptare morfologică? (În legătură cu tratamentul lui o final în elementele slave ale limbii romîne)CL, VI (1), 251961
3Emese KisCu privire la terminaţia -ă a substantivelor romîneşti de origine maghiarăStudia UBB, III, 1451958
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
8Petru NeiescuExistă legături între cantitate și accent? Observații asupra cuvintelor de origine romînească din limba maghiară și asupra celor de origine maghiară din limba romînăCL, III, 1351958
3Petru NeiescuContribuții la studiul variației de durată a fonemelor limbii romîneCL, I (1-4), 651956
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: