“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, VII, p. 103-123
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:afină, străin, Buceci, coțobrel, cotorosi; coită; cherapleș, izmă; șiroiu; întrapora; întrecleți; învărnici; înveghia
Links:  

Citations to this publication: 2

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: