Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etimologii

Autor:
Publicația: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, VII, p. 103-123
Editura:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Cuvinte-cheie:afină, străin, Buceci, coțobrel, cotorosi; coită; cherapleș, izmă; șiroiu; întrapora; întrecleți; învărnici; înveghia
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: