“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Fata pădurii  consideraţii dialectale

Author:
Publication: Buletin Științific. Seria A, Fascicula Filologie, XXVIII, Section Lingvistică, p. 37-44
p-ISSN:1583-1264
Publisher:Editura Universității de Nord din Baia Mare
Place:Baia Mare
Year:
DOI:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
6Ioan-Mircea FarcașFonomorfologia subdialectului maramureșeanCopyLand Druckzentrum2009
10Ioan-Mircea FarcașLexicul subdialectului maramureșeanDacia2009
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: