Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîne

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, III, Secțiunea Istoria limbii, p. 63
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 7

0Ioan-Mircea FarcașFata pădurii  consideraţii dialectaleBSLR, XXVIII, 37-442019pdf
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
4Alexandru GaftonCaracterul neîntrerupt al influențelor maghiare asupra româneiDimitrescu – Niculescu, II, 443-4602013pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].