“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Istoria lui Millot în tălmăcirea lui Ioan Piuariu Molnar

Author:
Publication: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, V, p. 161
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Publisher:Editura Presa Universitară Clujeană
Place:Cluj-Napoca
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 3

0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
  • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
  • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830
Diacronia, 7, A1032018pdf.ro
pdf.en
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Ana-Maria Minuț, Ion LihaciuStudiu de caz. Un tip de stereotipie în actul traduceriiAUS, 26 (1), 57-692016pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: