“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Contribuția Diaconului Coresi la dezvoltarea limbii române literare în opinia lui Ion Gheție (1930-2004)

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LI-LII, p. 71
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:[Coresi’s Contribution to the Development of the Romanian Literary Language in Ion Gheție’s Interpretation (1930-2004)] Ion Gheţie was a scientist, a man who devoted himself throughout his lifetime to various fields of research. His objects of study were the literary language, Romanian philology and historical dialectology. Ion Gheţie’s research has rejected the main hypothesis formulated about the work of the deacon Coresi. Coresi has been considered by many researchers the founder of the literary Romanian language. He is a complex personality, holder of a place of honour among the personalities who contributed to the development of Romanian culture in the 16th century. Ion Gheţie has the merit of casting new light on the deacon from Târgovişte, by showing the real role of Coresi in the development of the Romanian language. Far from negating his importance, Ion Gheţie considered the deacon Coresi an ordinary pressman who also printed books under the impulse of the Reform.
Key words:Ion Gheţie, philology, literary language, historical dialectology, Coresi, protestant proselytism, typographer, Romanian
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 17

48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
1Ion GhețieSediul brașovean al tipografiei lui CoresiLR, XXXVIII (1), 471989
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
1Ion GhețieCoresi – traducător sau tipograf?LR, XXVIII (4), 3251979
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
1Ion GhețieActivitatea de traducere și tipărire a cărții românești la Brașov la sfîrșitul secolului al XVI-leaLR, XXIV (6), 6091975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
1Ion GhețieInfluența cărților coresiene și dispariția rotacismului din textele nordiceLR, XXII (4), 2931973
1Marius Sala„Paradoxul maramureșean” și vechimea rotacismului în regiunile nordice ale TransilvanieiSCL, XXIV (1), 531973
1Pavel BinderPrecizări cu privire la perioada coresiană a culturii brașoveneLR, XXII (3), 2711973
4Ion GhețieContribuții la localizarea Cazaniei a II-a (1581) a lui CoresiSCL, XXIII (2), 1471972
1Alexandru MareșNote despre CoresiLR, XIX (3), 2531970
1Ion GhețieCoresi și reforma în lumina unor interpretări noiSCL, XVIII (2), 2311967
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: