Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Flexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna veche

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (2), Secțiunea Gramatică, p. 159-173
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article is based on theoretical information regarding the ‘analytic’–‘synthetic’ typological parameter.
The study is limited to old Romanian, and, within this period, to a reduced class of forms: numeric and non-numeric quantifiers (cardinal and ordinal numerals, some indefinite quantifiers, the universal quantifier toţi ‘all’, and the quantifier amândoi ‘both’).
The author investigates the‘analytic’–‘synthetic’ marking competition, which occurs as early as the first Romanian texts. The morphological class under discussion is very unstable and, therefore, typical for this competition. Inflectional marking variation has different manifestations from one subclass of quantifiers to another and sometimes, even in the same paradigm, in the singular it manifests itself differently from the plural.
Separate inventories are made for synthetic and for analytic markers. The author signals forms and constructions in oblique cases which have not been mentioned in earlier studies. She brings arguments in favour of the idea that until the mid-18th century (the period covered by the corpus) the norms and usage restrictions had not been set yet for each marker (la-genitive was also used in literary texts, de-genitive continued to be used with definite noun phrases, the preposition a was used as a dative marker as well, etc.). Only at a later date did restrictions and specializations begin to manifest themselves more strictly.
Cuvinte-cheie:
  • marcaj flexionar, marcaj analitic, concurenţă analitic – sintetic, numeral, cuantificator non-numeric
  • inflectional marking, analytic markers, the analytic – synthetic competition, numeral, non-numeric quantifier
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 11

Referințe în această publicație: 16

52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
1Elena CarabuleaNumeralul ordinal în limba vecheSCL, XXXI (4), 3591980
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: