Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
  • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian

Autor:
Publicația: Diacronia, 6, A85
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În acest articol se stabilesc și se discută, prin raportare la limba actuală, o serie de particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba veche: forme care s-au pierdut, modalități mai multe (sintetică, analitică și mixtă) de exprimare a genitiv-dativului singular și plural, topica mai permisivă și posibilitatea de a se construi cu un substantiv nearticulat. Descrierea particularităților gramaticale ale cuantificatorului tot evidențiază o mare variație: (i) între realizarea sintetică, realizarea analitică și cea mixtă a genitiv-dativului (toatei + substantiv la genitiv-dativ, a/la/de toată + substantiv cu formă de nominativ-acuzativ, a toată + substantiv la genitiv-dativ); (ii) între forma (pronominală și adjectivală) cu particula finală –a și cea fără –a (tuturor, tuturora; tuturor oamenilor, tuturora fraților); (iii) între postpunerea și antepunerea lui tot în raport cu anumite pronume (ei toți, toți ei); (iv) între structura cu substantiv articulat și cea cu substantiv nearticulat (toate zilele, toate zile). Comparația cu limba actuală arată că, în unele cazuri, variația a fost eliminată, iar în altele se păstrează.
  • This article establishes and discusses a series of morphosyntactic features of the indefinite tot ‘whole, all’ in old Romanian, relating them to modern Romanian: forms that disappeared from the language, a wider variety of singular and plural genitive-dative markers (synthetic, analytic and mixed), the more permissive word order and the possibility to occur in a structure with an undetermined noun. The description of the grammatical characteristics of the quantifier tot highlights a great variation: (i) between the synthetic, analytic and mixed realization of the genitive-dative case (toatei all.F.SG.GEN≡DAT ‘of/to the whole’ + genitive-dative noun, a/la/de toată A/LA/DE all.F.SG.NOM≡ACC ‘of/to the whole’ + nominative-accusative noun, a toată A all.F.SG.NOM≡ACC ‘of/to the whole’ + genitive-dative noun); (ii) between the (pronominal and adjectival) form with the final particle –a and the one without –a (tuturor, tuturora ‘of all / to all’; tuturor oamenilor ‘of/to all the people’, tuturora fraților ‘of/to all the brothers’); (iii) between the postposition and anteposition of tot relative to certain pronouns (ei toți, toți ei ‘all of them’); (iv) between structures with a determined and an undetermined noun (toate zilele, toate zile ‘all the days’). The comparison with the modern language shows that, in some cases, this variation has been eliminated, and in other cases, it is preserved.
Cuvinte-cheie:
  • pronume indefinit, adjectiv indefinit, cuantificator, română veche, variație
  • indefinite pronoun, indefinite adjective, quantifier, old Romanian, variation
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO