Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivului

Autor:
Publicația: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 85
Editori:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A text from the end of the 17th century: a place of confrontation between the tendencies towards syntheticity and analicity in the marking of the genitive]
The author analyses the means of marking the genitive case in a Transylvanian text dating from the end of the 17th century (CDicţ.1691–7), and compares it with two other texts from approximately the same period: a text from Wallachia (SVI.~1670) and one from Moldavia (DPar.1683).
The text from Transylvania proves extremely relevant with respect to the confrontation of the tendencies towards analyticity and syntheticity in the marking of the oblique cases, distinguishing itself by the following features: (i) enclitic inflection extended to the cardinal numerals; (ii) usage of the proclitic genitive marker ii for singular feminine proper nouns; (iii) the prepositional marker la used in competition with a instead of the inflectional genitive; (iv) the frequency of the analytic marker de in constructions with a postverbal noun and with a definite genitive.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 12

11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
33Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
57Paul J. Hopper, Elizabeth Closs TraugottGrammaticalizationCambridge University Press1993; 2003
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: