Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Genitivul la nivel dialectal: uşa casei (pe baza ALRR. Sinteză IV)

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, LXX (2), Secțiunea Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică, p. 251-258
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Le génitif au niveau des patois roumains: porte de la maison (sur la base de ALRR. Sinteză IV)]
Les éléments lexicaux analysés reflètent la variété des moyens linguistiques de marquer le génitif au niveau dialectal. Les données mettent en évidence à la fois une marque synthétique (flexionnelle) et une marque analytique (prépositionnelle) du génitif. En ce qui concerne les noms féminins, le cas est également marqué par des alternances vocaliques et consonantiques : a/ă; s/ş; t/z. Dans les patois d’Olténie et Muntenia, on a identifié des particularités syntaxiques du roumain ancien : úşa a cási. Une autre manière de marquer le génitif est l’usage de l’article défini antéposé : uşa lu casa/lu casă; ces formes sont spécifiques aux patois de Banat. Dans la plupart des localités étudiées (200), le génitif est formé à l’aide des prépositions : la, de la, din.
Cuvinte-cheie:
  • dialectologie, genitiv sintetic, genitiv analitic
  • dialectologie, génitif synthétique, génitif analytique
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 8

2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
2Blanca CroitorUtilizări arhaice şi regionale ale genitivuluiLR, LXV (4), 505-5132016pdf
2Camelia StanObservaţii asupra sintaxei manuscrisului 1216: arhieraticon trilingvSIL5, 3232015pdf
4Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
1Romulus TodoranÎn legătură cu pluralul substantivului casă în graiurile dacoromâneCL, XVII (2), 2491972

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: