Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion Gheţie

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIII, p. 75
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:In 1948, in his work Essential problems of Old literary Romanian, G. Ivănescu stated the theory that there were five “literary dialects” in Old Romanian language. Rejected by most researchers in Old Romanian writings and history of literary Romanian language, this theory was accepted, developed and refined by Ion Gheţie. The researcher from Bucharest renamed the concept (“regional literary variants” instead of “literary dialects”) and turned it into an effective instrument for the study of diachronic development of our cultured language.
Cuvinte-cheie:literary language, literary dialect, regional literary variants, history of the Romanian language, Old Romanian writing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: