Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion Gheţie

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LIII, p. 75-83
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[“Literary dialects”, an “essential problem” of Old literary Romanian, from the point of view of G. Ivănescu and Ion Gheţie]
In 1948, in his work Essential problems of Old literary Romanian, G. Ivănescu stated the theory that there were five “literary dialects” in Old Romanian language. Rejected by most researchers in Old Romanian writings and history of literary Romanian language, this theory was accepted, developed and refined by Ion Gheţie. The researcher from Bucharest renamed the concept (“regional literary variants” instead of “literary dialects”) and turned it into an effective instrument for the study of diachronic development of our cultured language.
Cuvinte-cheie:literary language, literary dialect, regional literary variants, history of the Romanian language, Old Romanian writing
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 13

199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
68Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
178Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
5Emil PetroviciBaza dialectală a limbii noastre naționaleLR, IX (5), 601960
9Iorgu IordanLimba literară – Privire generalăLR, III (6), 52-771954pdf
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
15Alexandru RosettiLimba română în secolul al XVI-leaEditura Cartea Românească1931
100Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: