Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Nominalized structures in Old Romanian

Autor:
Publicația: Linguistica Atlantica, 33 (2), p. 110-122
Thematic volume: Old Romanian: Diachronic syntax and semantics
p-ISSN:1188-9932
Editura:Atlantic Provinces Linguistic Association
Locul:Newfoundland
Anul:
Rezumat:This paper provides a diachronic and descriptive view of the verb based nominalization in Romanian. The discussion brings together a few overall observations on the most salient syntactic features of event (understoodin a broad sense, denoting actions, states, etc.) and agent nouns in Old Romanian.
Cuvinte-cheie:argument, aspect, case, nominalization
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 26

9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
4Maria Stanciu IstrateDerivate neobişnuite într-un text românesc din a doua jumătate a secolului al XVII-leaLR, LXI (1), 37-432012pdf
html
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
12Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
6Maria IliescuLa grammaticalisation de l’expression du déterminant d’appartenance en ancien français et en roumainRRL, LI (2)2006pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
1Maria Iliescu, Liliana MacarieSchiță de evoluție a declinării în latina tîrzieSCL, XVI (4), 4691965
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: