Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scurte considerații asupra nominalizării participiului în limba română veche

Autor:
Publicația: Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu Gabrielei Pană Dindelegan, la aniversare, p. 373
ISBN:978-606-16-0846-1
Editori:Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Camelia Stan, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Articolul are ca obiect analiza unor construcţii participiale hibride, care pun în evidenţă un stadiu evolutiv din procesul de nominalizare a participiului în româna veche, proces realizat gradual, prin structuri de trecere de la morfosintaxa verbală la cea nominală, în secolul al XVI-lea. Perspectiva de abordare este cea a sintaxei diacronice moderne, într-un cadru conceptual de tip preponderent generativ.
Cuvinte-cheie:limba română veche, diacronie, nominalizare, participiu
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
4Maria Stanciu IstrateDerivate neobişnuite într-un text românesc din a doua jumătate a secolului al XVII-leaLR, LXI (1), 37-432012pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
5J. ByckDerivație și sintaxăSCL, II, 1251951

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: