Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Derivate neobişnuite într-un text românesc din a doua jumătate a secolului al XVII-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 37-43
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’ouvrage présente toute une série de termes inexistants dans les dictionnaires roumains mais qui figurent dans la traduction de Vie des Saints Varlaam et Josaphat de 1648 réalisée par Udrişte Năsturel. Dans cette traduction on signale des attestations singulières, mais aussi des mots dont on considérait avoir fait leur apparition dans le lexique roumain plus tard. Notre analyse, qui reprend aussi des considérations que nous avons faites ailleurs en marge du même texte, porte sur la conclusion que la plus ancienne copie de la traduction de Udrişte Năsturel représente une expression des capacités lexicales du roumain littéraire de la moitie du XVIIe siècle. Aussi, elle fait la preuve de la préoccupation du traducteur d’orienter la variante littéraire de la langue vers une expression plus artistique.
Cuvinte-cheie:
  • Evul Mediu, Udrişte Năsturel, literatura română veche, manuscris românesc, ediţie, cuvânt derivat, calc lingvistic, limba slavonă
  • Moyen Âge, Udrişte Năsturel, littérature roumaine ancienne, manuscrit roumain, édition, mot dérivé, calque linguistique, le slavon
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 4

2Maria Stanciu IstrateUn umanist român în căutarea literarităţii: Udrişte NăsturelLR, LX (1), 86-942011pdf
html
1N. A. UrsuActivitatea literară necunoscută a lui Daniil Panoneanul, traducătorul Îndreptării Legii (Târgoviște, 1652) (III)SCL, LIII (1-2)2002html
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: