Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un umanist român în căutarea literarităţii: Udrişte Năsturel

Autor:
Publicația: Limba română, LX (1), p. 86-94
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Un humaniste roumain en quête de la littératurité: Udrişte Năsturel]
Le roman populaire Varlaam şi Ioasaf, traduit par Udrişte Năsturel, contient des structures propres à une langue artificielle, qui s’écarte de l’usage courant par la volonté du traducteur de distinguer la langue littéraire de la langue parlée. Bien que le maniérisme syntactique soutenu par Udriște Năsturel ne soit pas viable, sa traduction donne la preuve des valences rhétoriques que le roumain avait à la moitie du XVIIe siècle.
Cuvinte-cheie:
  • manierism sintactic, dislocări sintactice, inversiuni, traducere, manuscris, slavonă, limba română literară
  • maniérisme syntactique, déplacement syntactique, inversions, traduction, manuscrit, slavon, langue roumaine littéraire
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: