Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Denumiri ale efemerului într-un text religios din veacul al XVII-lea, tradus de Udrişte Năsturel

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 317
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:Although transient through the Old Romanian literary lexis, the lexical innovations by which Udrişte Năsturel translated the notion ‘ephemeral’ are a testimony to his preoccupations for the literary language, and at the same time to his talent as a writer. His attempt to innovate, originating from its desire to find the best fitting word, places Năsturel, be it only because of this translation, among the language architects of the old period, foreshadowing the appearance of Bishop Dosoftei.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

4Maria Stanciu IstrateDerivate neobişnuite într-un text românesc din a doua jumătate a secolului al XVII-leaLR, LXI (1), 37-432012pdf
html
78Gabriel ȘtrempelCatalogul manuscriselor românești
Vol. I–IV
Editura Științifică și Enciclopedică1978, 1983, 1987, 1992
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: