Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Precizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugă

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (1), p. 3
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this article we add some new arguments or little corrections to our etymological solutions: arţar „maple” rather from VLat. (acer) *ēr[i]ciāriu(m) cf. It. acero riccio, than from VLat. *arceārius; cârlionţ „curl” linked to cârlig „hook”, from Thraco-Dac. *(s)carl-, PIE *(s)ker-, cf. Alb. krel(a), cf. OHG kral, krol „idem”; desfăida / desfăta „to enjoy, to flatter the senses”, from VLat. *dĭs-fēdāre, contaminated with VLat. *dis-fētēre; (bani) gheaţă2 „cash” from It. pago (in content) „I pay (cash)”, ironically translated by NGr. πάγος = R. „gheaţă” (Engl. „ice”); glugă (var. glucă, clucă) „hood” from Vlat. *clluca, by metathesis from Lat. cŭc(ŭ)lla „idem”.
Cuvinte-cheie:
  • r. arţar, lat. acer crispum, it. accero riccio; r. cârlionţ, alb. krel, r. cârlig, v.germ.s. kral; r. a desfăta/ desfăida, convergenţă etimologică; r. bani gheaţă2, it. pago, ngr. págos; r. glugă, clucă, gugălă, grupul consonantic neobişnuit lat. pop. *cll-.
  • R. arţar, Lat. acer crispum, It. accero riccio; R. cârlionţ, Alb. krel, R. cârlig, OHG kral; R. a desfăta/ desfăida, etymological convergency; R. bani gheaţă2, It. pago, NGr. πάγος; R. glugă, clucă, gugălă, VLat. unusual consonantic group *cll-.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

58Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
1Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de Bistritza, IIGS, III (1), 121927
17Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: