Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interferenţe lingvistice româno-maghiare în secolul al XVII-lea

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 437-445
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Interferenze linguistiche romeno-ungheresi nel XVII secolo]
Nei testi che appartengono alla corrente religioso-culturale romeno-calvinista si incontrano numerose influenze linguistiche ungheresi. Nella traduzione anonima del Psalterium Hungaricum (1660 circa) si possono rilevare numerosi esempi di traduzioni influenzate dall’originale ungherese che danno vita a costruzioni sintattiche estranee alla norma linguistica romena ed a calchi linguistici che hanno circolato anche in altri testi romeni tradotti dall’ungherese tra il XVI ed il XVII secolo. Tali corrispondenze lasciano presupporre che gli autori romeno-calvinisti abbiano seguito una sorta di subnorma letteraria comune per la redazione dei propri testi.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: