Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Retorica morfosintaxei în textul biblic – cîteva observaţii despre pronume

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VII, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 161-170
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The present paper is aiming to prove that the rhetoric of the biblical texts also resides in its morphological and syntactic level. We compare some of the Psalms in two versions of the Bible, focusing upon the differences between the use of the personal pronouns and that of the possessive adjectives in the noun phrase. Thus, we can both make some pertinent observations regarding some concepts in the recent grammars of Romanian language, and sustain the idea that the deep rhetoric of the religious discourse can benefit from interpretation of the grammatical relations within the text.
Cuvinte-cheie:Bible translation, Romanian language, morphology, syntax, pronoun
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: