Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

La sugestia lui Sextil Puşcariu. Pe urmele unui semantism pierdut: coajă „pellis”

Autor:
Publicația: Limba română, LXIII (3), p. 312
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ľauteur discute «le cas» ďun vieux emprunt slave, coajă, dont le sémantisme étymologique, selon certains linguistes (Sextil Puşcariu, Gheorghe Mihăilă), n’existerait plus en roumain.
En partant des choix des matériaux dialectaux, plus vieux et plus anciens, la présente intervention commente « le destin» de ce terme, conservé exclusivement dans les parlers, au sens originaire de « peau » (ďhomme ou ďanimal). Récemment il a été transféré dans le vocabulaire argotique pour sa capacité de suggestion: coajă « portefeuille ». L’article relève également le trajet inconnu du vieux mot slave et sa vitalité au niveau dialectal où l’on a développé une vraie famille lexicale.
Cuvinte-cheie:
  • coajă, cojan, coji, derivare, derivat, mocan
  • coajă, cojan, coji, dérivation, dérivé, pastoureau
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

6Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera CFD, XXXI, 792012
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
16Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: