“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”

Author:
Publication: Caietele Sextil Pușcariu, I, Section Lingvistică și filologie, p. 99
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Publisher:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:The article traces the “destiny” of a loan-word in Romanian language of Old Slavic origin from the point of view of the etymological meaning. The associated bibliography defends its “loss” in the new adopting language; this fact is argued against by the older and newer dialectal material, which emphasizes both the actuality of the semantism and the development of a corresponding lexical family.
Key words:
  • coajă „piele (la om şi la animale)”, coajă „vită foarte slabă”, cojan „ţăran sărac”, a lua pe coajă „a fi bătut”, cojí „a îndepărta pielea unui animal sacrificat, a jupui”
  • coajă = peel “skin (human skin and animal skin)”, coajă = peel “very skinny cow”, cojan = “skin and bones”, “skinny”, “poor peasant”, a lua pe coajă = “to be beaten”, coji = to rip off “to remove the skin of a slaughtered animal, to skin”
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
16Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: