Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sextil Pușcariu și dialectologia

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, XXVIII (3), p. 239
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 3

1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].