Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Noi contribuţii la informatizarea editării atlaselor lingvistice româneşti regionale

Autori:
Publicația: Limba și literatura română în spațiul etnocultural dacoromânesc și în diaspora, Secțiunea Lingvistică: II. Aspecte ale dinamicii lingvistice
ISBN:973-8179-79-3
Editori:Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu
Editura:Editura Trinitas
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Nouvelles contributions à la publication assistée par ordinateur des atlas linguistiques roumains régionals]
La publication assistée par ordinateur des atlas linguistiques et des textes dialectales est un projet qui se déroule à l’heure actuelle dans le centre académique de Iassy. Les chercheurs de l’Institut d’Informatique Théorique et de l’Institut de Philologie Roumaine „A. Philippide” ont trouvé les meilleurs solutions pour générer et éditer, à l’aide de l’ordinateur, les atlas linguistiques avec leurs composantes de base: les cartes analytiques, les cartes synthétiques (interprétatives) et les planches avec le matériel non-cartographié. Les resultats obtenus jusqu’à ce moment sont en mesure de justifier l’espoir qu’à l’avenir les atlas linguistiques roumains puissent être consultés en format électronique, sur un site de l’Académie Roumaine.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 7

0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
1Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona LucaAtlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază – un nou proiect privind digitalizarea cartografiei lingvistice româneştiSID15, 2632014pdf
1Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona LucaCercetări recente în domeniul informatizării atlaselor lingvistice româneşti Phil. Jass., VII (2), 233-2442011pdf
html
2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăLa variation linguistique sous la perspective de l’informatisation des atlas régionaux roumainsRRL, LIII (1-2), 107-1232008pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăVariaţia lingvisticǎ din perspectiva informatizǎrii atlaselor regionale româneştiFrățilă, 205-2232005pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: