Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Aromâna din Balcani în perspectivă spațială

Autori:
Publicația: Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006, Secțiunea Dialectele sud-dunărene, p. 221
Editori:Nicolae Saramandu
Editura:Editura Mega
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].