Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiurile romînești din Banatul Iugoslav

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, I, Secțiunea Dialectologie, p. 123
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 3

2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].