Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Atitudine lingvistică vs comportament lingvistic la deportaţii moldoveni în Siberia (1940–1956)

Autor:
Publicația: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Secțiunea Studii și articole, p. 161-184
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Editura:Editura Academiei
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Linguistic attitude vs linguistic behavior in Moldovan deportees in Siberia (1940–1956)]
This study documents the linguistic repertoire of Romanians from the Republic of Moldova deported by the Soviet authorities to the Siberian and Kazakhstan territories between 1940 and 1956, relying on the results of the dialectal research Graiurile româneşti de la est de Carpaţi. Etno- şi sociotexte (The Romanian Dialects from the East of the Carpathians. Ethno- and Sociotextes), research conducted between 1991 and 1996 by the Romanian Philology Institute „A. Philippide” in Iasi, with the Chisinau Institute of Linguistics of the Academy of Sciences of Moldova. Based on testimonies of deportees, the analysis focused on detecting the relationship between linguistic attitude and linguistic behavior. More specifically, the originality of the present test consists of comparing the opinions and feelings of the subjects with the languages of their linguistic biography and the actual use of these languages in their community, as documented in field research. Secondly, I conducted a speech analysis based on the corpus obtained from the partial transcription of the discussions with the subjects of the research, from the perspective of bilingualism and linguistic contact with Russian (L2), in order to detect the weight and role of interference in Romanian (L1). Thus, the calque, the loan, the lexical insertion and the discourse analysis can give further indications about the type, intensity and direction of subjects’ bilingualism.
Cuvinte-cheie:linguistic behavior, Moldovan deportees, bilingualism, language contact, conflict
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

4Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
6Eugeniu CoșeriuSocio- şi etnolingvistica. Bazele şi sarcinile lorALIL, XXXIII, 91992-1993pdf
html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
31John J. GumperzDiscourse StrategiesCambridge University Press1982
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: