Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

În jurul unei controverse lingvistice: limbă sau dialect? (Problema clasificării idiomurilor romanice sud-dunărene)

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, X (1), p. 17
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 2

6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].