Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de origine germană în dialectul istroromân

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIV, p. 201-230
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:À côté des mots hérités du latin, des emprunts d’origine slave (vieux slave, croate et slovène) et italienne (l’italien littéraire, le dialecte vénitien), dans le lexique de l’istroroumain il y a aussi quelques termes d’origine allemande. La plupart de ces éléments ont pénétré dans le dialecte istroroumain par l’intermédiaire du croate et/ou du slovène. Dans cette étude nous avons présenté quelques uns de ces termes que nous avons classifiés du point de vue sémantique.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: