“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Traducerile în română ale legislației austriece pentru provincia Bucovina (1775–1918)
  • The translations into Romanian of the Austrian laws for the province Bukovina (1775–1918)

Author:
Publication: Diacronia, 9, A137
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Prezenta lucrare tratează contextul în care a fost tradusă în română legislația Imperiului Habsburgic pentru provincia Bucovina și identifică trei perioade de traducere corespunzătoare transformărilor administrative majore și evoluției stilului juridic românesc. Rolul traducerilor este analizat în cadrul procesului de transfer cultural între centru și periferie, accentul fiind pus pe strategiile lingvistice utilizate de traducători, care au compensat astfel neajunsurile unui limbaj și gîndiri juridice la un stadiu de evoluţie inferior faţă de cel german. Este evaluat impactul traducerilor asupra evoluției culturale și lingvistice a României.
  • This paper explores the context in which the laws of the Habsburg Empire were translated into Romanian for the province Bukovina and identifies three periods of translation corresponding to the major administrative transformations and to the evolution of the Romanian juridical style. The role of the translations is analysed in the process of cultural transfer between the centre and the periphery, the main focus is on the linguistic strategies employed by the translators who had thus to compensate for the still undeveloped Romanian legal thinking and terminology. The impact of the translations on the cultural and linguistic becoming of Romania is evaluated.
Key words:
  • traducere, stilistică, împrumut lexical
  • translation, stylistics, lexical borrowings
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

6Eugeniu CoșeriuRelația dintre lingvistica contrastivă și traducereAUI/LLs, I, 51998
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN